oefeningen van begrippen uit "werken in de logistiek"
logo JG terug kiem logo

logo Arkelstein----ovd

 
Werken in de logistiek


opdrachten
en
oefeningen

naar oefeningen

 

 

studiewijzer
per week

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QRcode

 
 


Het Etty Hillesum lyceum Arkelstein te Deventer,geeft diverse branchegerichte cursussen. Een daarvan is de cursus "werken in de logistiek", als vervolg op de cursus "beheren van het schoolmagazijn".

"Werken in de logistiek" bereidt je voor op het examen Ontvangst- en opslagmedewerker en/of het examen Orderpicker van Kenniscentrum Handel.
Je maakt gebruik van een theorieboek en een opdrachtenboek.
In het theorieboek staan begrippen/uitdrukkingen, die soms moeilijk zijn. Daarom zijn van de moeilijke begrippen enige oefeningen gemaakt, zodat je de begrippen beter begrijpt.
Links staan de oefeningen.


Er zijn ook oefeningen toegevoegd over "ruimtelijk inzicht" en "vermenigvuldigen".
Als je vlug een grote stapel dozen wilt tellen, moet je de tafels beheersen.
Als je dozen op een goede, efficiënte manier op de pallet wilt plaatsen, moet je ruimtelijk inzicht hebben
.

Competenties die aan bod komen
* samenwerken en overleggen
* vakdeskundigheid toepassen
* materialen en middelen inzetten
* kwaliteit leveren
* instructies en procedures opvolgen ------------
-----------------------------------------------------------
-download:->competentieprofiel assistent logistiek medewerker

Hoofdstukken
1. De handel
2. Werken in de groothandel
3. Verschillende functies
4. De magazijnmedewerker
5. Houding
6. Goederenontvangst
7. Goederenopslag
8. Transportmiddelen
9. Opslagmiddelen
10. Borden in het magazijn
11. Voorraad
12. De order
13. Verzamelen van een order
14. Problemen bij het orderverzamelen
15. Controleren van de verzamelde order
16. Orders verzendklaar maken
17. Vrachtwagens laden
18. Derving
19. Onderhoud
20. Veilig werken en milieu
21. Gevaarlijke stoffen

(bron: http://www.ovd.nl/info.asp?ID=17064 )

Globaal ziet de examinering er als volgt uit:

  1. -          vooraf aan een examen is er een gesprek met de leerling over het stageverslag.
  2. -          daarna volgt het praktijkexamen
  3. -          daarna volgt het eindgesprek (waarin de lln. oa. bevraagd wordt over de theorie)
  1. -          Beide examens worden op het stagebedrijf uitgevoerd. Voor Orderverzamelaar wil dat zeggen het picken van een reguliere order. (incl verzendklaar maken)
  2. -          Voor Opslagmedewerker wil dat zeggen: het lossen van een (deel) van een vrachtwagen (met een elektrisch IT-materieel; dus bevoegd zijn hiervoor) , het verwerken van de vrachtdocumenten, het opslaan van de goederen in het magazijnlocatiesysteem, en het bijwerken van de voorraad.
  3. -          Voor beide examens geldt: de lln. voert het gehele examen zelfstandig uit.
  4. -          Voor beide examens geldt: de gehele cyclus / procedure van Orderpicken of Ontvangst /Opslag van goederen moet uitgevoerd worden. Je kunt dus niet een (deel) van een cyclus (bijvoorbeeld: het onderdeel ‘verzendklaarmaken’) laten vallen, omdat “dit onderdeel te moeilijk is voor de lln” , of dat dit onderdeel door een andere afdeling/collega’s wordt uitgevoerd.   

 

 De inhoud van de beide praktijkexamens liggen op niveau 2 (MBO) De inhoud van de theorie (eindgesprek) ligt op niveau 1. (assistenten-niveau) 

ontwerp: J.J.Görtzen