jg logo
ehl logo
theorie
praktijk
hoofdstuk 1:

wat is handel
beginproduct - eindproduct 1
beginproduct - eindproduct 2
beginproduct - eindproduct 3
handel in goederen/diensten
bedrijfskolom
bedrijfskolom
goederenstroom
collectieve/distr. groothandel
import / export
hoofdstuk 2:

afdelingen bij de groothandel
taken bij elke afdeling
het warehouse

download het verslag-formulier
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.
Vul het formulier in; doe dit samen met je stagebegeleider (in klad).
Vraag ook, of je 2 foto's mag maken van het bedrijf.( gebruik ook Photofiltre, om de foto's te verkleinen naar 15 x 15 cm ).
Maak het verslag (in het net) en voeg de foto's erbij in.

Print het verslag uit.
Laat het verslag zien aan je stagebegeleider / daarna aan de docent

hoofdstuk 3:

functies en taken
functies en taken
de logistiek medewerker
de logistiek medewerker

functie volgorde
welke functie ?
werkzaamheden-taken

download het interview-formulier
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Interview een medewerker in jouw stagebedrijf.
( er zijn 9 vragen; vraag 8 en 9 moet je zelf bedenken)
schrijf de antwoorden op (in klad)
typ de antwoorden (in net)

print het interview uit.
Laat het interview zien aan de persoon die je hebt geïnterviewd./ daarna aan de docent.

hoofdstuk 4:

taken van de logistiek medewerker
kennis en vaardigheden
roddelen
technische, sociale, communicatieve vaardighedenhoofdstuk 5:

eigenschappen en houding
kritiek krijgen
huisregels
rechten en plichten

download het "huisregel"formulier
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vul dit formulier in, samen met je stagebegeleider.
schrijf de antwoorden op (in het klad)
typ de antwoorden in het net

print het "huisregel"formulier uit
laat het formulier zien aan je docent.

hoofdstuk 6:

goederenontvangst
voorbereiding of ontvangst
de vrachtbrief (1)
de vrachtbrief (2)
de pakbon

download de formulieren

Vul de formulieren in, samen met je stagebegeleider.
schrijf de antwoorden op (in het klad)
typ de antwoorden in het net

print de formulieren uit
laat de formulieren zien aan je docent.

hoofdstuk 7:

opslag
begrippen1
begrippen2
begrippen3
begrippen4
begrippen: waarheen ?
opslag: wat moet eerst ?

hoofdstuk 8:

transportmiddelen1
transportmiddelen2
transportmiddelen3
transportmiddelen4
hoofdstuk 9:

opslagmiddelen1
opslagmiddelen2
opslagmiddelen3
film over het magazijn van Conrad Bekijk de film over het magazijn van Conrad. Schrijf de woorden op die je ook tegenkomt in onze cursus

 

hoofdstuk 10:

borden
etiketten
logo's Typ bij elk logo de informatie, die in het theorieboek staat. Print daarna dit formulier uit.

download dit formulier.

 
 
print dit formulier uit. Je mag dit formulier met pen/potlood invullen
(je mag deze opdracht op school of op je bedrijf uitvoeren)

hoofdstuk 11:

automatisering ( bekijk het filmpje)
soorten voorraad 1
soorten voorraad 2
inventariseren
derving
soorten inventarisatie
begrippen
wat doe je bij derving ?

download dit formulier
 
 
Vul het formulier in, samen met je stagebegeleider.
schrijf de antwoorden op (in het klad)
typ de antwoorden in het net
print het formulier uit
laat het nette formulier ondertekenen door je stagebegeleider
laat het formulier ( + kopie van de telbon?) zien aan je docent.hoofdstuk 12:

de order
soorten orders

download dit formulier

 
de order
 
Vul het formulier in, samen met je stagebegeleider.
schrijf de antwoorden op (in het klad)
typ de antwoorden in het net
print het formulier uit
laat het nette formulier ondertekenen door je stagebegeleider
laat het formulier ( + kopie van de telbon?) zien aan je docent.

hoofdstuk 13:

volgorde van verzamelen
begrippen
het orderverzamelformulier

download dit formulier
 
order verzamelen
 
Vul het formulier in, samen met je stagebegeleider.
schrijf de antwoorden op (in het klad)
typ de antwoorden in het net
print het formulier uit
laat het nette formulier ondertekenen door je stagebegeleider
laat het formulier zien aan je docent.

hoofdstuk 14:

problemen bij het orderverzamelen
gevolgen van te weinig of teveel voorraad
begrippen

 hoofdstuk 15:

controleren van de verzamelde orders
in de expeditieruimte 1
in de expeditieruimte 2

vergeet niet, je opdrachten te maken ------------------->
Dit is een onderdeel van het orderpicken.
Dit onderdeel doe je ook op het examen.

download dit formulier
 
controleren
 
Vul het formulier in, samen met je stagebegeleider.
schrijf de antwoorden op (in het klad)
typ de antwoorden in het net
print het formulier uit
laat het nette formulier ondertekenen door je stagebegeleider
laat het formulier zien aan je docent.

hoofdstuk 16:

verzendklaar maken 1
verzendklaar maken 2
verzendklaar maken 3
etiketten
etiketten (gevaar 1 , 2)

download dit formulier
 
verzendklaar maken
verzendklaar maken
Vul het formulier in, samen met je stagebegeleider.
schrijf de antwoorden op (in het klad)
typ de antwoorden in het net
print het formulier uit
laat het nette formulier ondertekenen door je stagebegeleider
laat het formulier zien aan je docent.

hoofdstuk 17:

vrachtwagen laden
opvullen van lege ruimte
containers

vrachtwagen laden (game)
vrachtwagen laden

download dit formulier
 
vrachtwagen laden1
vrachtwagen laden2
Vul het formulier in, samen met je stagebegeleider.
schrijf de antwoorden op (in het klad)
typ de antwoorden in het net
print het formulier uit
laat het nette formulier ondertekenen door je stagebegeleider
laat het formulier zien aan je docent.

hoofdstuk 18:

wat is derving
soorten derving
gevolgen van derving 1
gevolgen van derving 2
voorkomen van derving

 hoofdstuk 19:

onderhoud 1
onderhoud 2

 

hoofdstuk 20:

tillen en dragen
calamiteiten
milieu
Arbowet / veiligheid 1,2,3,4

Zijn al de praktijkopdrachten klaar ?

hoofdstuk 21:

ARBO wet en REACH verordening
opslag
informatie 1
informatie 2
gevarensymbolen 1,2