J.J. Görtzen

 Webquest

terug   

naar de onderwerpen

Deze webquests zijn gemaakt voor de doelgroep: jongeren 12-18 jaar uit het Praktijkonderwijs.
De taakstelling en vraagstelling zijn zodanig, dat ook andere doelgroepen in dezelfde leeftijdscategorie deze taken kunnen maken.
 

Wat is een webquest?
- Een webquest is een internetpagina met een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een deel, afkomstig is uit bronnen op internet.
- Een webquest is een bruikbaar middel in het onderwijs om leerlingen zelfstandig te laten leren. Leren betekent : met een vraagstelling aan de slag en de informatie omzetten in een product.
- Een webquest geeft de  structuur aan bij  het uitwerken van de opdracht; hierdoor krijgt de leerling de mogelijkheid, het ongestructureerde internet succesvol te gebruiken.
- Een webquest kan opdrachten bevatten voor individuele leerlingen, maar ook groepswerk kan in een webquest zijn opgenomen.


Opbouw:
- introductie: waar gaat het over ?
- taak: wat moeten we doen ?
- proces: hoe moeten we het doen ?
- bronnen: waar kunnen we het vinden?
- evaluatie: waar moet het eindproduct aan voldoen ?
- conclusie: wat hebben we geleerd?

 

onderwerpen:

-
het scooter vraagstuk
- poep en pies....is dat vies ?
- tatoeage, een rage ?

  

werkstukken "scootervraagstuk"

 terug