Waarden en normen

terug
 

a. begripsbepaling

b. waardegericht leren en de Stichting Carmel scholen

c1. naar lessencyclus (7 lessen over waarden en normen)
(voorbeeld les 6 + resultaat)
c2. naar les : rust en veiligheid (op school)
c3. naar les: taalgebruik (schelden en respect)

d. lesformulieren kopiëren (en tot jouw eigendom maken)

 

Voor info over het gebruik van deze lessen.
mail: j.gortzen@ettyhillesumlyceum.nl

een begripsbepaling:


In het woord "waarde" zit het begrip "waardevol".
Een waarde is een ideaal, dat nagestreeft wordt. (bijvoorbeeld: in het metaallokaal moeten leerlingen veilig kunnen werken).

"Normen" zijn gedragsregels die concreet omschrijven, hoe men het ideaal (de waarde) gestalte geeft ( bijvoorbeeld: in het metaallokaal dragen leerlingen werkschoenen, een overall / zij mogen alleen aan een machine werken, wanneer de docent in de buurt is) .

Dus: normen zijn afgeleid uit waarden
voorbeelden van waarden (en hieruit afgeleide normen):
- privacy ( norm: bij het pin-automaat staat een streep op de grond getekend . Degenen die wachten , moeten wachten achter deze streep).
- veiligheid (norm: in Nederland rijdt het verkeer rechts van de weg) (zie les: rust en veiligheid)
- stiptheid (norm: de school/het stagebedrijf/ het werk, begint op een bepaald tijdstip. Je behoort op tijd aanwezig te zijn)
- respect (norm: we luisteren naar elkaar) (zie les: taalgebruik)


bron:
kritischehouding.nl/ 2013 / 09
kritischehouding.nl/ 2009/13 (hier staat een overzicht van 365 waarden in alfabetische volgorde)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waardegericht leren

uit: waardegericht leren / intranet.Carmel.nl

Een school is meer dan alleen maar schoolvakken, cijfers en cognitie. De scholen van Stichting Carmelcollege zijn bijzondere scholen. De statuten en de missie kleuren dat “bijzondere” verder in: Carmelonderwijs is expliciet gericht op de ontplooiing van alle mensen en heel de mens. Dit betekent dan ook dat de  scholen van Stichting Carmelcollege aandacht geven aan zingevingsvraagstukken.

 Reflecteren van waarden

Het gaat erom de pedagogische dimensie vorm en inhoud te geven. De basis van dit onderwijs is dat ieder mens een waarderende persoonlijkheid is. Wie we ook zijn, ieder van ons kent waarde toe aan alles wat we zien, horen of beleven. Iets is mooi of lelijk, goed of slecht. Op deze wijze voorzien we ons handelen, denken en argumenteren van een fundament, omdat we aan onze waarden ook normen ontlenen. Binnen het perspectief van waardegericht leren hebben we leerlingen voor ogen die groeien in de vaardigheid om te reflecteren over de eigen waarden en die van anderen. Want wie dat kan, heeft de kracht om voorbij het eigen standpunt te zien. En daardoor respect op te brengen voor de waarden van anderen - ook als hij zichzelf daarin niet herkent.

 
Belangrijk speerpunt

Deze aandacht voor waardegericht leren kan op veel manieren in de school zichtbaar worden. Ten eerste hebben we het vak levensbeschouwing, maar ook projecten, sociale vaardigheidsprogramma’s, aandacht voor reflectie, waarde-aspecten in andere vakken enz. Elke school heeft zijn eigen insteek. Vanuit Koers 2014 is waardegericht leren een belangrijk speerpunt. Bovenschools is er dan ook aandacht voor:

 

  • Studiedagen voor docenten levensbeschouwing
  • Gesprekken met scholen over waardegericht leren op hun school
  • Kennisdelen via LinkedIn
  • Uitgaven van brochures met praktijkvoorbeelden
  • Ontwikkeling lesmateriaal
  • Cursus morele vorming; ‘Het Socratisch gesprek’
  • Waardegericht onderwijs als vast onderdeel op de schoolleidingendag.

(uit: https://intranet.carmel.nl/Onzeexpertise/Onderwijs/Waardegerichtleren.aspx )

terug:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Etty Hillesum luceum Arkelstein in Deventer is een van de scholen van de Stichting Carmel college.
Wanneer men zinvol aan waardegerichte lessen wil beginnen, zullen eerst de begrippen "waarden en normen" bekend moeten zijn.
Om hieraan te voldoen, is een cyclus van 7 lessen ontwikkeld .
Deze 7 lessen maken de begrippen "waarden" en "normen" duidelijk en zetten de leerling aan tot reflectie over zijn/haar eigen "waarden en normen" nu,.... en in de nabije toekomst als volwassene.

 
De lessen zijn ontwikkeld met "Google formulieren" .
Hierdoor is het mogelijk om klassikaal de inviduele meningen over "waarde" en "norm" direct te bespreken .
(zie afbeelding: "waarde (deel 6) de norm" ) en "2 reacties"

terug

 

 

 

 

 

 

 

overzicht les 1 t/m les 7
 
 

 

 

 

    Klik op de afbeelding, dan wordt het lesformulier zichtbaar  
  les 1: heb jij dezelfde mening ?   les 2: wat vind jij waardevol ? les 3: wat vind jij waardevol ?      
    .    
  les 4: welke regel vind jij waardevol ?   les 5: mee eens ? regels van anderen les 6: welke regel vind jij het belangrijkste ?   les 7: als volwassene maak jij straks regels  

terug

 

 

 

 

 

 

 

 

voorbeeld les 6 (gemaakt met Google formulieren) :terug

VOORBEELD RESULTAAT LES 6

terug

 

instructiefilm (hoe maak je deze formulieren tot je eigendom ? ) [in ontwikkeling]

terug