terug

Wat Nederlanders doen in hun vrije tijd

Media grootste vrijetijdsbesteding
Mediagebruik - lezen, tv, audio, computer - is met 19 uur per week veruit de meest gekozen vrijetijdsbesteding. Nederlanders brengen ruim 40% van hun vrije tijd met mediagebruik door, vooral met televisiekijken. Het onderhouden van sociale contacten - bij elkaar op visite gaan, zo maar wat met elkaar praten en telefoneren - vormt met ruim 9 uur per week in grootte de tweede vrijetijdsbesteding, het beoefenen van allerhande hobby's is met wekelijks zes uur een goede derde. Per week zijn Nederlanders verder ruim drieënhalf uur voor hun vrijetijd onderweg. Aan uitgaan en aan sport en bewegen in de vrije tijd besteden Nederlanders krap drie uur per week, aan vrijwilligerswerk, mantelzorg en kerkgang bijna twee uur.

Vrijetijdsbesteding, bevolking 12 jaar en ouder, uren per week, 2005

Minder vrije tijd
In 2005 beschikken Nederlanders gemiddeld over 45 uur vrije tijd per week. Dat is nagenoeg gelijk aan de hoeveelheid vrije uren in 2000, maar beduidend lager dan in 1995 en daarvoor. Ouders met kinderen hebben de minste hoeveelheid vrije tijd, alleenstaanden het meeste. Mannen beschikken over meer vrije tijd dan vrouwen.

Meer sport en bewegen, minder hobby's en sociale contacten
Tussen 1975 en 2005 zijn Nederlands beduidend meer tijd gaan besteden aan sport en bewegen en aan mobiliteit: we verplaatsen ons in de vrijetijd steeds langer. Steeds minder tijd wordt er besteed aan het onderhouden van sociale contacten en aan het beoefenen van allerhande hobby's. De tijd besteed aan uitgaan, aan vrijwilligerswerk en kerkgang en aan mediagebruik, is door de tijd heen nauwelijks veranderd. Binnen het constante aantal media-uren veranderde overigens wel het nodige, met de opkomst van achtereenvolgens televisie kijken en computergebruik.

Vrije tijd en vrijetijdsbesteding, bevolking 12 jaar en ouder, uren per week, 1975-2005