terug

Waar besteden Nederlanders de wekelijkse 168 uur aan?

Aan verplichtingen, persoonlijke verzorging en vrije tijd
Iedereen heeft iedere week 168 uur te besteden. In die tijd doen mensen van alles. Men heeft vrije tijd, slaapt, werkt, volgt een opleiding en/of is in de weer met huishouden en kinderverzorging. Daarbinnen zijn veel verbijzonderingen naar concrete activiteiten te maken. Op het meest abstracte niveau zijn drie typen activiteiten te onderscheiden: verplichtingen (betaald werk, opleiding en zorgtaken), persoonlijke verzorging (zoals slapen en eten) en vrije tijd (alle activiteiten anders dan verplichtingen en vrije tijd). Met welk type activiteit is de meeste tijd gemoeid?

Tijdsbudget Nederlandse bevolking 12 jaar en ouder, uren per week. 2005 [Boekhouding telt per jaar niet helemaal op tot 168 uur per week, doordat niet alle activiteiten eenduidig aan een van deze drie categorieën toe te schrijven zijn en doordat ook het bijhouden van het dagboekje als activiteit gerapporteerd kon worden.]
.

.Tijdsbudget Nederlandse bevolking 12 jaar en ouder, uren per week. 2005 [Boekhouding telt per jaar niet helemaal op tot 168 uur per week, doordat niet alle activiteiten eenduidig aan een van deze drie categorieën toe te schrijven zijn en doordat ook het bijhouden van het dagboekje als activiteit gerapporteerd kon worden.]

Persoonlijke verzorging vergt meeste tijd
Van deze drie typen activiteiten neemt persoonlijke verzorging met ruim 76 uur veruit de grootste hap uit de wekelijkse 168 uur. Dat is bijna tien uur per dag.
Verplichtingen en vrije tijd zijn elkaar met circa 44½ uur per week van gelijke grootte. Gemiddeld is dat elke dag ruim zes uur verplichtingen en ruim zes uur vrije tijd.

Doordeweeks en in het weekend dezelfde tijdsbesteding?
Verplichtingen en vrije tijd zijn niet gelijk over de dagen van de week gespreid. Op de doordeweekse dagen hebben mensen meer verplichtingen en minder vrije tijd dan in het weekend.

Veranderingen in tijdsbudget?
Dit is de momentopname voor 2005. Werd de wekelijkse 168 uur altijd op deze manier besteed? Nee, in de loop van de jaren hebben Nederlanders het drukker gekregen.

Meer verplichtingen, minder vrije tijd
Nederlanders kregen het de afgelopen decennia drukker. De verplichtingen (betaald werk, opleiding, zorgtaken) vergen in 2005 per week drieënhalf uur meer dan in 1975.
Omgekeerd daalde de hoeveelheid vrije tijd ruim drie uur.
De tijd voor persoonlijke verzorging varieerde wat over de jaren, maar is in 2005 gelijk aan die in 1975.

Verdeling van het tijdsbudget over verplichtingen, verzorging en vrije tijd (steeds inclusief reistijd), Nederlandse bevolking 12 jaar en ouder. uren per week. 1975-2005 [Boekhouding telt per jaar niet helemaal op tot 168 uur per week, doordat niet alle activiteiten eenduidig aan een van deze drie categorieën toe te schrijven zijn en doordat ook het bijhouden van het dagboekje als activiteit gerapporteerd kon worden.]
Verdeling van het tijdsbudget over verplichtingen, verzorging en vrije tijd (steeds inclusief reistijd), Nederlandse bevolking 12 jaar en ouder. uren per week. 1975-2005 [Boekhouding telt per jaar niet helemaal op tot 168 uur per week, doordat niet alle activiteiten eenduidig aan een van deze drie categorieën toe te schrijven zijn en doordat ook het bijhouden van het dagboekje als activiteit gerapporteerd kon worden.]

Is de drukte gelijk verdeeld?
De drukte is ongelijk over de bevolking verdeeld. De tijdsdruk concentreert zich bij mensen die met de combinatie van werk en zorg te maken hebben: in de leeftijdsgroep 20-64 jaar, en dan het meest van al bij tweeverdienende ouders met de zorg voor jonge kinderen.

Kreeg iedereen het drukker?
Niet iedereen kreeg het drukker. Eigenlijk kreeg niemand het drukker, maar kwamen er meer drukke mensen. Vrouwen werken meer dan vroeger. Er zijn meer mensen die werk en zorg moeten zien te combineren.