J.J.Görtzen

 

Vrijetijdsbesteding jongeren

-----Arkelstein

Deze website is gemaakt voor leerlingen van het Etty Hillesum lyceum Arkelstein in Deventer.
Arkelstein is een school voor Praktijkonderwijs, voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar.
In leerjaar 4 staat VTtheorie en VTpraktijk in hun lesrooster.

Het doel van deze VT lessen is, de jongeren kennis te laten maken met diverse vrijetijdsbestedingen.

     
naar vrijetijdslessen verwijzing naar vt
     


Vanaf de middelbare school is de gemiddelde tijdsbesteding per persoon te verdelen in: 50 % persoonlijke verzorging, 25 % verplichtingen, 25 % vrije tijd.
Zie voor verdere informatie, onderstaande verantwoording.

verantwoording:
woordbetekenis: "vrije tijd"
 
tijdsbesteding
 
vrijetijdsbesteding
inhoud / organisatie
verslagen van leerlingen  
QRcode