Inhoud / organisatie

Bij de meeste VT (vrije tijds) activiteiten zijn 3 onderdelen beschikbaar:
1. een vragenformulier
2. een antwoordformulier
3. een (vereenvoudigde) kopie van de bestaande website

De leerling maakt de vragen via het vragenformulier (1). De meeste vragen verwijzen naar de kopie van de originele website (3).
Het antwoordformulier is in ieder geval bedoeld voor de docent, maar kan ook tezamen met de leerling worden ingezien. (2)
Zowel het vragenformulier als het antwoordformulier zijn beveiligd met een wachtwoord.
Het beheer van de wachtwoorden ligt bij de samensteller van de VT activiteiten in Deventer (=J.J.Görtzen)

Omdat bij het Etty Hillesum lyceum Arkelstein de VTtheorie en VTpraktijk tezamen 2 (aaneengesloten) lesuren omvat, is het mogelijk om het bezoek aan de winkel, bedrijf of instelling (= VT praktijk) direct te koppelen aan de opgedane informatie over een vrijetijdsactiviteit (= VT theorie)

organisatie:
de beheerder/medewerker van de winkel, het bedrijf, heeft mondeling of schriftelijk toestemming gegeven om....
1. de gekopieerde website te te mogen plaatsen op de lessensite van J.J.Görtzen, ten behoeve van informatieverstrekking over de mogelijkheid/heden van de betreffende VT activiteit.
2. enige weken (op vrijdag, tussen 13.00u en 13.30u ) de vragen van een de leerlingengroep (max. 3 leerlingen) te beantwoorden, die de winkel/bedrijf bezoeken.

De vragen zijn door de groep leerlingen gezamenlijk opgesteld en genoteerd (minimaal 3 vragen per leerling).

Na afloop van het bezoek worden de vragen door een leerling uit de groep verzameld.
Hij/zij maakt een verslag. In dit verslag staan de antwoorden vermeld die de medewerker van de winkel/bedrijf heeft gegeven.

De verslagen kunnen in ieders portfolio worden toegevoegd.
De verslagen worden per groep gebundeld en worden geplaatst bij "verslagen ".

resumé:
- de winkels/bedrijven geven toestemming, een gekopieerde versie van hun website op het internet te plaatsen.
- de winkels/bedrijven geven toestemming, wekelijks op een, van tevoren afgesproken tijdstip, een 3tal leerlingen te ontvangen en hun vragen te beantwoorden.

- de leerlingen zijn aan het begin van het schooljaar verdeeld in groepen van 3 leerlingen.
- elke groep gaat wekelijks (tijdens de les VTtheorie) een VTvragenformulier lezen en invullen (gebruikmakend van de gekopieerde website)
- iedere leerling zoekt de antwoorden op de vragen zelf / daarna vergelijken de 3 leerlingen hun antwoorden.
- Een ingevulde vragenformulier wordt overhandigd aan de docent. Hij/zij kan de antwoorden controleren via het (beveiligde) antwoordformulier.
- Daarna noteren de leerlingen per groep gezamenlijk vragen (elke leerling uit de groep bedenkt minimaal 3 vragen).
- Tezamen met de opgestelde vragen, bezoeken de leerlingen hun VTadres.
- Hier stellen zij de vragen aan de medewerker en krijgen eventueel nog een rondleiding.
- De leerlingen gaan daarna naar het gezamenlijk afgesproken verzamelpunt (= de school of een bepaalde plek in de stad). Hier ontvangt de docent de verslagen.

J.J.Görtzen