titelbalk  
vca begrippen  
   HOME
 
 

Deze site is gemaakt voor, en door leerlingen van het Etty Hillesum lyceum Arkelstein.
Arkelstein is een school voor praktijkonderwijs.

De leerlingen van Arkelstein krijgen onder andere de voorbereidende veiligheidsmodule "Veilig op stage" en de basis VCA module aangeboden.
In deze modules komen moeilijke woordbegrippen voor, die niet "zo maar" zijn uit te leggen.
Daarom zijn moeilijke woordbegrippen geïnventariseerd.
Na inventarisatie zijn de volgende acties ondernomen:
1-Leerlingen van klas 4 hebben via Google afbeeldingen gezocht, die te maken hebben met de woordbegrippen.
2-Ook hebben leerlingen via You Tube naar filmpjes gezocht rondom woordbegrippen.
3-Sommige woordbegrippen zijn uitgelegd door zelf te filmen.

ad 1: het zoeken van afbeeldingen leverde verrassende resultaten op. Bijvoorbeeld: leerlingen vonden bij het begrip "absorberen" afbeeldingen over warmte-absorbtie (zonnecollectoren, de huid), geluids-absorbtie, licht-absorbtie(zonnebril).
Deze afbeeldingen heb ik met behulp van het programma Hot Potatoes verwerkt in oefeningen.

ad 2: ook You Tube filmpjes geven een onverwachte wending aan een begrip ( "valkuilen" kunnen er ook zijn bij sollicitatiegesprekken).

ad 3: een woordbegrip kan ook zelf worden gefilmd. Maar dat betekende voor de leerling ook: voorbereiden en organiseren (bijv: het begrip "decibel" is gefilmd bij een electronicawinkel. De leerling heeft zelf telefonisch de vraag voorgelegd, een afspraak gemaakt, en op locatie gefilmd.)
Het bewerken van de film heb ik gedaan met het videobewerkingsprogramma Magix video de luxe 2007.

 

Om niet afhankelijk te zijn van serverruimte en toch het beheer van de (opgenomen) filmpjes in eigen hand te houden, zijn de filmpjes geplaatst op You Tube.

 

met dank aan :
- de brandweer van Deventer
- Beter Horen (Brinkgeverweg in Deventer)
- Moespot (electrowinkel in Deventer) 

 

 

 


straling

vca

pbm