toetsing van VCA Veilig op Stage
terug
toets 1 (PBM)
toets 1 (ARBO)
toets 1a (14 jaar)
toets 1b (15 jaar) veilig op stage
toets 1c (16 jaar)
 
toets 2 (risico's)
 
toets 3a (brand)
toets 3b (giftige stoffen)
toets 3c (acuut, chronisch)
naar elo tutorial toetsing
toes 3d (bescherming tegen vergiftiging)
toets 3e (gevarensymbolen)
toets 3f ( R- en S- zinnen)
toets 3f2 (R- en S- zinnen)
 
toets 4a (elektrisch gereedschap)
toets 4b ( herkenning)

 

J.J.Görtzen