verantwoording

naar lessen/oefeningen terug
 
 

digitale vaardigheden in de 21e eeuw

 
  De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.
(citaat uit introductie van de vraag: wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden, door Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet. )
Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet.

 
 

Veel van deze vaardigheden zijn verbonden met elkaar, lopen in elkaar over.

Ook de digitale vaardigheden zijn niet altijd in een hokje te stoppen.
Toch is door het SLO/kennisnet een poging gedaan, om de digitale vaardigheden te rubriceren in:
- mediawijsheid
- ict- basisvaardigheden
- informatievaardigheden
- computational thinking

 
 
competentielijst volgens het SLO
aangepaste competentielijst voor het Pro
 
  Ten behoeve van het Etty Hillesum lyceum Arkelstein, school voor praktijkonderwijs, zijn de digitale vaardigheidsdoelen aangepast  
     
  Wanneer lessen/oefeningen in een bepaalde categorie zijn gemaakt, kan de docent, samen met de leerling besluiten om deze vaardigheid te beoordelen en vast te leggen in een competentielijst.
Arkelstein heeft de leerlijn met vaardigheidsdoelen in EA-match geplaatst
 
     
 

leerlijn digitale vaardigheid voor Arkelstein:
- onderbouw / middenbouw: aanbod via Instruct (gestructureerde oefeningen van Word, Powerpoint, veilig internetten e.d..
De cycli worden beëindigd met een certificaat.
- middenbouw/ bovenbouw: aanbod , toetsing van digitale vaardigheden via de oefeningen/toetsen .
De competentie-beoordelingen worden opgeslagen in het leerlijnenoverzicht in het programma EA-match.

waarom deze oefeningen:
uit: https://www.leraar24.nl/dossier/6003/21e-eeuwse-vaardigheden#tab=0 ( publicatie: 28 april 2015)

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderzocht het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) in 2014 in hoeverre 21e eeuwse vaardigheden een rol spelen in het curriculum van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Het onderzoek bestond uit drie fasen: literatuuronderzoek en gesprekken met experts, de bestudering van het huidige curriculum en gebruikte methodes, vragenlijsten onder leraren.

SLO kwam tot de volgende conclusies over het curriculum:

  • Het huidige curriculum biedt scholen en leraren de ruimte om een eigen invulling te geven aan de vaardigheden. Maar het geeft weinig richting en stimulans om er ook echt mee aan de slag te gaan.
  • De vaardigheden komen in de kerndoelen en referentieniveaus weinig expliciet voor, en in de reguliere methodes weinig substantieel en systematisch.
  • Er zijn veel additionele leermiddelen met activiteiten gericht op de vaardigheden, maar de inzet daarvan is afhankelijk van individuele keuzes van leraren.
  • Voor creativiteit, probleemoplosvaardigheden en digitale geletterdheid is de minste aandacht in het curriculum.

terug