Het schoolmagazine  
  schoolmagazine  

Met ondersteuning van "Apprentice uitgevers" ( Velperweg 89, Arnhem ) is onze school in januari 2012 gestart met het samenstellen van een schoolmagazine.
Keesjaap Kappenburg en Jo Görtzen vormen de eindredactie.

Doel van dit magazine:
- herkenbaarheid van de school vergroten
- laten zien, wat de school doet op het gebied van o.a. stages, interne- en externe activiteiten/projecten.
- tips verstrekken over het (zinvol) gebruik van de pc en smartphone( voor de meeste leerlingen een BlackBerry ) (= technische kennis, vaardigheden rondom mediawijsheid)
- informatie geven aan leerlingen/ouders met betrekking tot het kritisch kijken en goed leren omgaan met moderne media ( = mentaliteitsdeel van mediawijsheid)

De redactie stelt zich tot doel, een "luchtig" magazine uit te brengen dat kan gelden als een visitekaartje voor de school.
Wat wordt verstaan onder "luchtig"?
Onze doelgroep zijn de jongeren van 12 - 18 jaar; deze groep is gewend om in beelden te denken (denk aan : Generatie Einstein (Jeroen Boschma & Inez Groen) / Homo Zappiens (prof. Wim Been) . Daarom zal het magazine bestaan uit tekst met veel illustratieve ondersteuning.
De Thema's zullen herkenbaar moeten zijn voor de doelgroep.

Herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het schoolmagazine worden bevorderd door een duidelijke vormgeving (lay out):
- de pagina's zullen bestaan uit niet al te lange zinnen met titels en tussenkopjes.
- uniformiteit in lettertype, kleurgebruik , pagina-indeling, verhouding tussen tekst en afbeelding.

Wat is onze doelgroep :
- de leerlingen van onze school
- de ouders/verzorgers van de leerlingen
- de nieuwe leerlingen die, samen met hun ouders, komen kennismaken
- belangstellenden

Wie zorgen voor tekst + illustraties ?
Jaap Kees en Jo zullen in eerste instantie de collega's van hun school vragen om illustratief en tekstueel materiaal van leerlingen, dat voldoet aan de doelstelling van het magazine.
Tevens wordt bekeken, of ook leerlingen van de school in een redactie kunnen plaatsnemen.

Distributie zal via de klassendocent plaatsvinden. De resterende exemplaren worden bewaard in de repro/magazijn, ten behoeve van nieuwe leerlingen en belangstellenden.

 
Via het inloggen bij schoolmagazine.nl , kom je in de online redactieruimte . Met behulp van een aantal knoppen is het mogelijk om het magazine, naar eigen inzicht gestalte te geven.