Praktijknet ict

Vanaf 2009 ben ik werkzaam in de werkgroep ICT in het landelijk werkverband, afdeling Twente Salland.

Scholen voor Praktijkonderwijs hebben de opdracht hun leerlingen toe te leiden naar een plaats op de arbeidsmarkt.
Om dat waar te maken, werken scholen in netwerken samen met instellingen die taken uitvoeren op het gebied van de sociale wetgeving.
Belangrijkste taak van deze samenwerking is een sluitende aanpak te realiseren, waardoor leerlingen werk vinden en behouden.
Maar ook praktijkscholen onderling zijn belangrijke netwerkpartners. Zij bevragen en informeren elkaar over ontwikkelingen in het Praktijkonderwijs.

samenwerkende instanties met het Pro:
- UWV, MEE, WSW-instellingen, reïntegratiebedrijven, bedrijven in de regio, ROC's, VMBO-scholen,

samenwerkende Praktijkscholen Twente Salland:
- Carmelcollege Salland
- Twents Carmelcollege
- OSG Hengelo
- deMaat
- bc-enschede
- het Stedelijk
- de Hoeksteen
- Reggesteyn
- osg Erasmus
- Etty Hillesum lyceum Arkelstein

Aktiviteiten :

datum
aktiviteiten
april 2009
bijeenkomst Praktijknetscholen Salland Twente
doel:
-informeren over elkaar informatiekunde leerlijnen en content
besluit:
- ons informeren over Prodigi
januari 2010
informatie over Prodigi door Ronald Loos (EduActief)
maart 2010
bezoek aan pilotscholen, die reeds met Prodigi experimenteren
april 2010
bijeenkomst Praktijknetscholen Salland Twente
doel:
- informeren over Prodigi, Pro-tv, Werktank,
- peilen, interesse m.b.t. maken van digitale lessen
- informeren over MS Office v.s. Open Office
- informeren over ontwikkelingen m.b.t. LVS en IOP in gehanteerde volgsystemen
- informeren over inzet digitale borden
- bekijken, wat de rol van ict kan zijn bij het zoeken naar beroepsopleidingen voor Pro leerlingen.
besluit:
- rol van ict (voor zover nu bekend) m.b.t. beroepsopleidingen is gemeld aan praktijknet
- in oktober 2010 gaan we op bezoek bij OSG Hengelo voor praktische informatie over de inzet van digiborden.
- de Pro scholen in Salland Twente gebruiken als LVS instrument: Magister of Vocus.
samenwerken bij de ontwikkeling van een LVS/IOP, ingebed in het bestaande volgsysteem, zal in subgroepen moeten gebeuren.

nov. 2010
doel:
-1.Visie ontwikkelen m.b.t. inzet  (toekomstige) ict middelen bij een individueel ontwikkelingsplan; hierbij is het nodig, op de hoogte te blijven van innovaties op ict gebied (digiborden, elo’s, lvs )  en maatschappelijk gebied (z-generatie, het nieuwe werken)

-2. elkaar informeren over (on)mogelijkheden van leerlingvolgsystemen ( de Carmelscholen gebruiken Vocus / de andere scholen hoofdzakelijk Magister )

besluit:
- in februari gaan we op bezoek bij Het Stedelijk; zij maken gebruik van Moodle als ELO. Is Moodle een geschikt middel om het IOP mede gestalte te geven ? (Het Etty Hillesum lyceum heeft Teletop, maar dit is een "te moeilijk" medium voor de Pro leerling)

-.vervolg “visie ontwikkelen m.b.t. inzet (toekomstige) ict middelen bij een individueel ontwikkelingsplan.”

- J.Görtzen zal bij de volgende bijeenkomst (in februari) peilen, of een informatie-uitwisseling rondom het lvs ( Vocus, Magister) mogelijk is.