Gouden Handen

gouden handen

Leraren hebben met zelfgemaakt lesmateriaal goud in handen!

 Ict op School roept leraren in het Voortgezet Onderwijs op om vrij inzetbaar materiaal te delen met andere leraren zodat deze informatie niet verloren gaat. U staat niet alleen iets af, u krijgt er ander materiaal voor terug!

Met één muisklik onbelemmerd direct inzetbaar lesmateriaal ter beschikking!

 Naar aanleiding van bovenstaande oproep reageerden in de maanden oktober t/m december 2005 en ook nog in januari 2006 diverse docenten met een grote variatie aan vernieuwende ICT-projecten!

Moeilijke keuze wie de prijswinnaars waren, want elke inbreng bevatte voor collega-docenten een schat aan informatie! Wij zullen dan ook in de komende tijd op onze site aan elke inbreng aandacht besteden!

 Uiteindelijk viel de keuze op die docenten die aan collega’s een grote variatie aan vrij inzetbaar materiaal aanbieden en die hun sites ook meteen met één muisklik beschikbaar stellen aan collega-docenten!

 Het zijn:

 1. Jo Görtzen, docent aan de praktijkschool Arkelstein van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer heeft een schat aan webbased lessen en hulpmiddelen gemaakt, die ook voor anderen vrij toegankelijk zijn. Men vindt bij dit webbased leren niet alleen voor vakken als Engels of Nederlands hulpmiddelen, maar ook webquests, lessen voor diverse beroepen, presentaties en verslagen: teveel om op te noemen! Via de site van de school, met een muisklik naar de locatie Arkelstein gaan en men bevindt zich midden in het webbased leren! Kijk snel! www.praktijkonderwijs.com/~ehl/oefeningen_en_toetsen(start).htm   
 1. Raoul Majewski, docent natuur-/scheikunde, heeft voor het Emmauscollege (HAVO-VWO) in Rotterdam een site gemaakt voor het onderdeel heelal (ANW).
  Compleet met planning, lesindeling, bronnen en voorstellen voor verwerking. En niet alleen voor de eigen leerlingen! Na afloop van het project in 2005 is de site nog steeds voor iedereen toegankelijk en met minieme aanpassingen onmiddellijk voor andere scholen te gebruiken. Mooi en boeiend, je wilt zó beginnen, kijk zelf!
  www.emmauscollege.nl/anw/majewski.nl/index.htm
 1. Estevan Veenstra, docent scheikunde, heeft voor het gymnasium Felisenum in Velsen een scheikundesite (Moodle) gemaakt waarop alle scheikundestof voor HAVO en VWO te vinden is. Met een simpele klik komt via onderstaande link  binnen bij “ben jij scheikundig?” De site biedt vele mogelijkheden en variaties om om scheikunde aantrekkelijk te maken. Ook hier: niet alleen voor eigen leerlingen, maar snel beschikbaar voor wie op zoek is naar ideeën voor het vak scheikunde. Probeer zelf!
  www.scheikundig.nl

 2. Ruud van den Berg, docent wiskunde aan het Christelijk Lyceum in Zeist heeft voor verschillende klassen én voor verschillende wiskundeonderdelen een site gemaakt die via de site van de school bereikbaar is: met eenvoudige hulpmiddelen of door behandeling van meer ingewikkelde onderwerpen probeert hij zijn leerlingen (ook thuis) te ondersteunen en zijn site is ook voor anderen toegankelijk en direct te gebruiken. Via onderstaande link kiezen voor vaklokalen en dan vindt men bij het vak wiskunde zijn persoonlijke site. Kijk zelf: www.chrlyceumzeist.nl

 3. Jan Visser, docent aardrijkskunde en informatica en tevens ict-coördinator aan het Laurenscollege in Rotterdam is druk bezig een ELO op te zetten om daarin het beschikbare materiaal van zichzelf en van collega’s onder te brengen. Tot nu toe maakt hij echter via een pagina: “secties online” het materiaal dat al beschikbaar is voor iedereen toegankelijk. Veel bruikbaar materiaal om meteen in te zetten: zoals voor aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en informatica. Kijk bij secties online van:
  www.laurenscollege.nl