Project Beroepengame (2006-2007)
ehlvlier TQNL arklogo

"Beroepengame-project (2006-07)
een samenwerkingsproject tussen Het Vlier, De Stichting TQNL, Arkelstein

makers van de beroepengame (ontwikkeld met Gamemaker)

4 leerlingen ontwierpen voor het Praktijkonderwijs een beroepengame (281 MB).
 spelen van de game: via beroepengame.exe  (icoontje kan eventueel naar  het bureaublad gekopieerd worden).
Dit spel is te spelen met Windows ME,2000, XP.
Met Vista moet een extra converteer-tooltje worden geïnstalleerd (zie www.ettyhillesumlyceum.nl/arkelstein/leerlingen )
Beroepengame:
Verantwoording en doelstelling:
1)in klas 3 van het praktijkonderwijs krijgen leerlingen informatie over diverse beroepen. Bij de meeste van deze beroepen heb je alleen werkervaring nodig ; soms een certificaat of diploma.
2)ik ben ervan overtuigd, dat jongeren steeds vaker interactief (liefst “spelend”) informatie tot zich nemen.
3)het gebied “gamen en educatie” is nog vrij nieuw. Graag wil ik hierover meer te weten komen.
4) Een beroepengame maken, lijkt mij “de oplossing”, om punt 1,2 en 3 gezamenlijk te realiseren via één project: “beroepengame”

Korte ontstaansgeschiedenis (werkgroepsamenstelling, themakeuze)
Werkgroepsamenstelling:
Wanneer je een game ontwikkelt, moet je jezelf verplaatsen in de belevingswereld van de speler. De beroepengame zal gespeeld worden door (m.n.) Praktijkschool- , VMBO leerlingen van 14, 15 jaar.
Wie kan zich beter inleven in deze wereld, dan de 14,15 jarige leerling zelf.
Dus,…………..voor het bedenken van de inhoud, spelvorm, koos ik 2 Pro leerlingen uit klas 3.
Het maken van een game is een ander verhaal.
Vanuit het Havo/vwo “Het Vlier” (ook een locatie van het Etty Hillesum Lyceum te Deventer) bemerkte ik, dat leerlingen tijdens informatica, o.a. het programma “gamemaker” behandelden.
Dus,………….voor de technische realisatie ging ik te rade bij Het Vlier.
Mijn collega, Frans de Bruyn (informatiekundedocent aan de havo/vwo) reageerde positief en heeft 2 leerlingen bereid gevonden, de realisatie op zich te nemen.
Dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting TQ-NL en de ict faciliteiten op het Etty Hillesum Lyceum waar Het Vlier(havo/vwo) en Arkelstein (Praktijkonderwijs) deel van uitmaken, kan iedere deelnemer goed gefaciliteerd starten, bijvoorbeeld
- tussentijds overleg met elkaar is mogelijk dankzij de elektronische leeromgeving “Teletop".
- Indien we kiezen voor het programma “gamemaker”, moet voor iedere deelnemer een licentie worden aangevraagd.
- (grote) bestanden moeten snel uitwisselbaar zijn en door ieder getest,beoordeeld kunnen worden. Ieder ontvangt een memorystick.
Om er voor te zorgen, dat de dataplanning en de doelstelling niet uit het oog worden verloren, zullen de beide docenten Frans de Bruijn en Jo Görtzen sturend en begeleidend het project mede ontwikkelen.

Themakeuze:
Doelstelling van het Praktijkonderwijs is, de leerling praktisch toeleiden naar “werk”, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan “wonen” en “vrije tijd”.
In klas 3 vindt een eerste arbeidsoriëntatie plaats.
Uitgaande van de 4 sectoren die Praktijknet heeft ontwikkeld (techniek, zorg en welzijn, groen, economie) gaan we een beroepengame ontwikkelen.
Voordelen voor deze beroepengame:
-          kan individueel worden gespeeld (geen docent nodig)
-          kan op ieder moment worden gespeeld (geen docent nodig)
-          kan een aanvulling zijn op de officiële beroepen-interessetest
-          de leerling is spelend en lerend bezig
-          de game kan gespeeld worden in het Praktijkonderwijs, Vmbo, CWI, thuis.
-         de game kan een onderdeel zijn van de beroepenvoorlichting
dataplanning:
sept. – okt. 2006:
bespreken van de inhoud:  (omgeving, (hoofd)persoon, verhaal)
bespreken van de opmaak: (platform, strategie, schietspel ?/ achtergrondbeeld ? / achtergrondmuziek ? )
bespreken van de techniek: (keuzemogelijkheden, linkmogelijkheden, toetsengebruik, muisgebruik, helpfunctie ? )
nov. – dec. 2006:
het startlevel is klaar en kan getest worden
jan. – febr. 2007:
ontwerpen en realiseren van het "techniek"level en "economie"level ( + testen)
maart – mei 2007:
ontwerpen en realiseren van het "groen"level en "zorg en welzijn"level (+ testen)
juni 2007:
de game is klaar en wordt geplaatst op het internet /presentatie van het project in Utrecht
op 20-6-07 vond de presentatie plaats in Utrecht ( 10.00u - 13.00u)
 

vereisten:
Om de game te kunnen spelen, moet 281 MB van de beroepengame.exe gedownload worden.
Elk beroepenfilmpje (.wmv)  is ongeveer 8 MB groot (duur: 3 minuten).
Het spel is gemaakt met Gamemaker 6. 
Deze versie kan wel gespeeld worden met windows XP, echter niet met Vista.
systeem minimaal:
- processor: 1,5 GHZ
- fysiek geheugen: 512 MB
- Windows Media Player (speelt .wmv bestanden)


 Jo Görtzen