SOM werkgroep

In 2011 is de SOM werkgroep samengesteld.

SOM(voorheen Vocus) is het administratieprogramma van de meeste Carmelscholen, waartoe ook het Etty Hillesumlyceum Arkelstein behoort.
De SOM werkgroep bestaat uit 3 personeelsleden van Arkelstein.

Taakomschrijving van de SOM werkgroep:
- onderzoeken, of de signaleringslijsten, competentieformulieren e.d. die zijn uitgewerkt door diverse werkgroepen, ook realiseerbaar is in SOM.
- contact onderhouden met andere scholen die met SOM werken.
- voorstellen doen naar de diverse werkgroepen.
- verzorgen van workshops aan docenten.

acties van de SOM werkgroep: (2010-2011)

 1. de 4 Pro scholen die, naast Arkelstein,  eveneens met Vocus werken, worden door Jo aangeschreven.
 2. De IOP groep heeft een mail  ontvangen met het verzoek, een sjabloon-iop te ontwerpen; de Vocus werkgroep gaat daarna bekijken(in de testomgeving van Vocus) of inbedding in Vocus (technisch) haalbaar is. Het antwoord wordt  teruggekoppeld naar de IOP groep.
 3. In mei/juni wordt een workshop verzorgd. Thema:
  1.kopiëren van het rapport als LVS-bijlage.
  2.kopiëren van het handelingsplan/evaluatie-handelingsplan als LVS-bijlage

Vervolg-acties van Vocus werkgroep: (2011-2012)

 • bezoeken van Pro scholen die eveneens met Vocus werken
 • inbedding van IOP/competentie/signaleringssjablonen in SOM (indien aangeleverd door de werkgroepen/docenten)
  daaraan gekoppeld, de workshops:
  1. invoer gegevens in IOP/competentie/signaleringslijsten
  2. uitdraai van SOM-formulieren t.b.v. oudercontactavond.
 • N.a.v. presentatie (22 april 2011) brengt de Vocus werkgroep een advies uit m.b.t. uniforme benaming van begeleidingsverslagen.
 • N.a.v. presentatie (22 april 2011) ontvangt de Vocus werkgroep van de directie/zorg een lijst met aanbevelingen m.b.t. schrijf- en/of leesrechten in SOM. De werkgroep bekijkt samen met de contactpersoon van Topicus (samensteller van SOM) wat haalbaar is.
 • N.a.v. presentatie (22 april 2011) houdt de Vocus werkgroep zich op de hoogte van ontwikkelingen rondom het ouderportaal/leerling-portaal in SOM.