terug

Vanaf schooljaar 2014-2015 gaan 5 schoolinstellingen in Deventer en omstreken (samen)werken met de digitale internetapplicatie "EA-Match" .
* Arkelstein (praktijkonderwijs)   
* de Bolster (VSO Apeldoorn)* Intermetzo Onderwijs (VSO Deventer)    
* de Linde (VSO Deventer)                      
* de Ambelt (VSO Deventer en Apeldoorn)  

Het programma "EA-Match" is ontwikkeld door het Bureau voor Educatie en Arbeid.
Havendijk 22, 4201 XA Gorinchem
Telefoon:0183 625 635

Planning:
In schooljaar 2014-2015 wordt een begin gemaakt met invoer, en het volgen van leerlingen in hun stage-ontwikkeling.
Schooljaar 2015-2016 wordt de begeleiding tijdens de schoolloopbaan uitgebreid, zodat een digitaal IOP te overleggen is.
Schooljaar 2016-2017 zal ook het portfolio gedigitaliseerd zijn.

Doelstelling van deze implementatie in het Deventer onderwijssysteem:
- plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken
- centrale opslag van leerlinggegevens
- actuele informatie m.b.t. stagebedrijven
- samenstellen van een compleet digitaal leerlingdossier, waaruit gegevens t.b.v. een IOP, portfolio, rapport, inspectie, ESF aanvraag, te destilleren zijn
- effectief en efficiënt administratiebeheer voor docenten
- betrokkenheid van ouders wordt vergroot