gevolgen van pestgedrag zichtbaar maken bij 16-17 jarigen oplossingen ?
4. oplossingen
 
hoe wordt het pestprobleem in de films opgelost ?
les 3:

- waren er verschillen tussen de scores bij jongens en meisjes ?

 
  -herkende je sommige pesterijen ?  
   
 

digitaal formulier

welke oplossing zie je ?
typ het antwoord in je formulier
les 4:
Je ziet 5 films . Welke oplossing zie je ?
 
.
 
2 mogelijkheden:

1. handmatig invulformulier

download het formulier en vul handmatig je score hierop in

. handmatig formulier


2. digitaal formulier

ga naar je gmail account (@ehldeventer.nl ) / er is een scoreformulier naar je gemaild . Wanneer je dit formulier invult, kun je de score van de klas bekijken.

A. de eindscore gaat naar de docent
B. op de eindscore zijn geen namen zichtbaar
C. er zijn 2 eindscores / de antwoorden van de jongens - de antwoorden van de meisjes

 

123


4


5