gevolgen van pestgedrag zichtbaar maken bij 16-17 jarigen Hoe pesten we ?
3. hoe pesten we ?
(kijk ook eens, waar wordt gepest)
 
pesten kan op vele manieren (en op veel plaatsen)
les 2:

- waren er verschillen tussen de scores bij jongens en meisjes ?

 
  - weet je het verschil tussen plagen en pesten ?  
   
 

digitaal formulier

uitslag in tabelvorm


les 3:
Je ziet 9 films . Geef je mening, welk soort pesten dit is
 
. welk soort pesten zie je hier :
1=uitsluiten (niet mee mogen doen )
2=belachelijk maken
3=uitschelden
4=duwen, aanstoten
5=slaan, schoppen
6=iets afpakken
7=iets kapot maken
8=bedreigen
 
2 mogelijkheden:

1. handmatig invulformulier

download het formulier en vul handmatig je score hierop in

. handmatig formulier


2. digitaal formulier

ga naar je gmail account (@ehldeventer.nl ) / er is een scoreformulier naar je gemaild . Wanneer je dit formulier invult, kun je de score van de klas bekijken.

A. de eindscore gaat naar de docent
B. op de eindscore zijn geen namen zichtbaar
C. er zijn 2 eindscores / de mening van de jongens - de mening van de meisjes

 

1


23


4

5


67


8

 

9