Nuttige tips voor het maaien met bosmaaiers

TERUG

 

 

Ook wie voor de eerste keer met een bosmaaier of een gazontrimmer werkt, heeft snel de slag te pakken : het apparaat wordt eenvoudig in een halve cirkel van rechts naar links gezwaaid, waarbij men in looptempo in voorwaartse richting werkt. Hier tonen wij u de basistechniek en een aantal manieren waarmee u zelfs grote oppervlakken snel kunt maaien.
 

 
Basistechniek
Aangezien bij de meeste bosmaaiers het snijgarnituur linksom draait, komt de maaibeweging van rechts naar links in de praktijk het meest voor. Voordeel van deze methode : het maaigoed komt terecht op reeds gemaaid terrein.
 
 
 
  Basistechniek bij hoog gras
Bij zeer hoog gras of taai onkruid maait u in twee richtingen. Eerst wordt het bovenste deel van het maaigoed gemaaid, bij de retourbeweging het onderste gedeelte. Ook komt het maaigoed links terecht.
 
 

Maaitechniek op grote oppervlakken
Voor het maaien van grotere oppervlakken is de kwadraatmethode bijzonder geschikt. Het maaiveld wordt opgedeeld in vierkanten en ieder vierkant wordt rechtsom en van buiten naar binnen gemaaid.
 
 
 

Maaitechniek op steile hellingen
De parallelmethode vergemakkelijkt het maaien op steile hellingen : u maait een strook parallel aan de helling en loopt over de afgemaaide strook terug. Nu maait u de volgende, hoger liggende strook.
 
Maaitechniek tussen bomen en struiken
Met de maaidraad kunt u vlak langs obstakels maaien zonder deze te beschadigen. Als er meerdere bomen op korte afstand van elkaar staan, kunt u goed met de tangmethode uit de voeten. De foto hiernaast verduidelijkt het principe.