terug   

De docenten M.Klein Beernink en ondergetekende,  begeleiden  leerlingen in stage.
De bedrijven waar de leerlingen hun stage uitoefenen, zijn bij beiden bekend.
Hierdoor is het gemakkelijk, om de volgende taak te begeleiden/sturen:
 "Zoek op school of bij je stagebedrijf een plaats, waar je een gebods-verbods-aanwijzings-waarschuwingsbord mist.  Welk bord zou jij op die plek hangen en waarom " ?

( doelstellingen:
- de leerlingen gaan het fotobewerkingsprogramma "Photofiltre"(= freeware)  gericht toepassen.
- de leerlingen gaan doelgericht kijken naar reeds bestaande pictogrammen (plaats, vorm en betekenis).
- de leerlingen gaan doelgericht kijken naar plaatsen op school en (stage)bedrijf, waar ook een gevaarlijke situatie kan ontstaan.
- de leerlingen gaan zich verplaatsen in de rol van de overheid/werkgever, die de gebruikers van een (werk)omgeving ergens voor waarschuwt, aanwijst, verbiedt of gebiedt. ).

Voorwaarden zijn, dat de docenten
1.het fotobewerkingsprogramma kennen/beheersen
2.weten, hoe men moet knippen(uit Photofiltre) en plakken (in Word).

voorbereiding:
bij mevr. Kl.B is onderdeel 2 (knippen en plakken in Word) bekend.
het fotobewerkingsprogramma kende zij nog niet.Daarom heeft zij het programma van het internet gedownload.
Ze heeft de demo's die in het grassrootsproject staan vermeld, doorgenomen.
Daarna heeft ze zelf geŰxperimenteerd met Photofiltre.
Het laatste half uur van iedere les "stage bespreking" zijn de leerlingen van mevr. Kl.B. en van mij, aan de slag gegaan met hun opdracht
( omschrijving:
In scholen en (stage)bedrijven/instellingen, hangen veel pictogrammen.Wanneer je goed oplet, zul je ontdekken dat weleens een (waarschuwing/verbods/gebods/aanwijzings)bord ontbreekt. Ontwerp zo'n pictogram zelf voor die plaats m.b.v. een fotobewerkingsprogramma. ).

Aan het eind van de schoolweek bespraken mevr. Kl.B. en ik de resultaten en problemen.
Het grootste probleem was meestal, de onzekerheid van mevr. Kl.B bij een vraag van een leerling over een (on)mogelijkheid van het fotobewerkingsprogramma. Totdat bleek, dat leerlingen elkaar sneller de informatie kunnen doorspelen dan de leerkracht.

De leerlingen van diverse stagegroepen hebben met plezier aan de opdracht gewerkt. Veel resultaten hangen momenteel in ons computerlokaal, enige voorbeelden staan in dit project, en 2 ontwerpen zijn serieus opgepakt door de stagebedrijven.

 

J.G÷rtzen