J.J. Görtzen
 
terug
- 2Pic  Voor het schalen van 2 foto's/ getekende
 afbeeldingen / combi van foto+ tekening

       
handleiding       voorbeelden

- Photofiltre  Voor het bewerken van 1 of meerdere foto's,
 getekende afbeeldingen of combinaties van
 foto + tekening

    
handleiding   voorbeelden

- Printscreen  voor het maken van een screendump vanaf
 het web

handleiding

   

De programma's  zijn freeware.
Het Etty Hillesum Lyceum heeft deze software op haar intranet geplaatst.

waar is de freeware te downloaden ?

informatiekunde
Opdrachten

voorbeelden

werkstukken van leerlingen