terug jglogo

De competentielijst hoort bij de methode "Beheren van het schoolmagazijn" . Aan het eind van ieder behandeld hoofdstuk kan de leerling, tezamen met de docent, de competentielijst invullen volgens de 5 puntsschaal.
(1= onvoldoende / 2= matig / 3= redelijk / 4= voldoende / 5 = goed )

De competentielijst wordt via tabblad 1 ingevuld (gele vak) ;
De competentielijst wordt via tabblad 2 visueel zichtbaar door een grafiek. De leerlingscore is zichtbaar als gele kolomgrafieken. De docentenscore is zichtbaar als een zwarte lijngrafiek.
De tabbladen zijn vergrendeld. Alleen de gele vlakken kan men invullen.

Via de grafiek (tabblad 2) is te zien of het zelfbeeld van de leerling matcht met de mening van de docent.
De grafiek kan worden gebruikt voor het IOP van de leerling. Een print van de grafiek (tabblad 2) is mogelijk op 1 pagina.
De grafiek visualiseert goed de vorderingen (t.b.v. mentorbespreking, contactavond, rapportbespreking )

download hier het competentieformulier
(zie ook notitie onder afbeeldingen)

 

1

competentie1

2

competentie2

Leerlingen zijn mede-eigenaar van hun competentielijst.
Meestal wordt de lijst met de leerling ingevuld, waarna de lijst niet meer zichtbaar is voor de leerling.
De oplossing ligt (misschien) bij Google.
In Google docs heb ik bovenstaande competentielijst in een spreadsheetprogramma geïmporteerd (alleen de bijbehorende grafiek moest opnieuw worden aangemaakt).
Het resultaat is, dat de leerlinge nu op ieder moment inzage heeft (kan geven) in zijn eigen competentielijst.
zie : google.docs/competentieformulieren

Vanaf 2011 gebruik ik de competentielijst van Google m.b.t. de competenties, verwoord in de methode KIEM "magazijnbeheer" (uitgave: OVD / KCH)